Showhome.nl

Showhome.nl

Wat ben ik blij en trots!
Interieur-coosje wordt nu ook gepromoot op Showhome.nl
Op showhome.nl vindt je binnenkijkers, woonnieuws en woonblogs.

Wat voor site is Showhome.nl ?

Een nieuwe frisse look, maar nog steeds duidelijk herkenbaar en prettig in gebruik omdat
Showhome.nl het “less is more” principe toe past. Toegankelijk voor iedereen,
liefhebber van welke stijl dan ook. Géén site vol toeters en bellen maar aandacht voor de
verschillende inspirerende items!
De katernen Binnenkijken, Nieuws en Blogs zullen aangevuld worden met twee nieuwe
items t.w. Interieurstylisten (per provincie voor u geselecteerd) en Woonwebwinkels (top
20). 


Een jonge en dynamische achterban is dagelijks met passie voor
wonen bezig met het verzamelen van de laatste nieuwe woontrends voor een van de snelst
groeiende woonsites, ShowHome.nl. Op inspirerende wijze wordt alles belicht wat met
hedendaags wonen te maken heeft.


“Voor bewoners en dóór bewoners” is de gedachte achter de gezellige woonblogs die
meerdere keren per week online gezet worden, allen geschreven door 8 mensen met een
hart voor wonen.


Wij nodigen u van harte uit op onze vernieuwde site, kom kijken en laat u inspireren!

Ik hoop op meer bezoekers en volgers!
Click op deze link

2 thoughts on “Showhome.nl

  • Marieke
    maart 3, 2012 at 11:31 am Beantwoorden

    Ik heb mij aangemeld!! Errug leuk! Binnenkort ook even foto's plaatsen 🙂 Sta jij er al op?

Geef een antwoord

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>